tiistai 16. syyskuuta 2008

Kansankokonaisuuden eheyttäjiä: AKS ja Elmo Kaila


Elmo Kaila - AKS:n maineikas johtaja - ymmärsi kansankokonaisuuden eheyttämisen arvon.

Wikipedia kirjoittaa:

Talvella 1919–1920 Kaila alkoi hahmotella uutta toimintaohjelmaa jonka tarkoituksena oli suomalaisten yhdistäminen taisteluun Venäjää ja venäläisyyttä vastaan. Tähän ohjelmaan liittyi myös aiemmin Venäjän keisarikunnan armeijassa palvelleiden tsaarinupseereiden korvaaminen jääkäritaustaisilla upseereilla Suomen armeijassa. Kailan mielestä sota Suomen ja Venäjän välillä oli tulevaisuudessa väistämätön ja sitä ennen piti kansa eheyttää ja puolustusvoimat vahvistaa ja hankkia niille kansan tuki. Kaila vastusti siksi suojeluskunnissa esiintyvää sosiaalidemokraattien vastaista oikeistosuuntausta ja halusi koota myös työväestöön kuuluvat suomalaiset suojeluskuntien riveihin. Kaila ryhtyikin mielipidemuokkaukseen asiamiesverkkonsa kautta, lisäksi hän vaikutti rivimiesten mielipiteisiin ensin Suojeluskuntalaisen Lehden päätoimittajana 1919–1923 ja sitten Sanan ja Miekan päätoimittajana 1924–1926. Kaila lähestyi poliittisesti myös aiempaa monarkiataistelun aikaista vastustajaansa Maalaisliittoa ja sen johtajaa Santeri Alkiota, samalla tämä uusi ohjelma johti Kailan pesäeroon entisestä tsaarin kenraalista Mannerheimista.

Kaila oli siis ensimmäisiä suuria kansankokonaisuuden eheyttäjiä.

Suomi oli 1918 jakautunut punaisiin ja valkoisiin. Koston henki oli 20-luvulla Suomessa suuri. Eheyttäminen ei ollut muodikasta, mutta eräät muutkin Kailan lisäksi pyrkivät kaikin keinoin eheyttämiseen.

En ole historian asiantuntija mutta tiedän mainita ainakin torpparilain arkkitehdin Kyösti Kallion ja sosiaalidemokraatit Väinö Tanner ja Miina Sillanpää. Sosialidemokraattisessa naisliikkeessä eheyttämiseen suhtauduttiin kaikkein kielteisimmin - olihan moni työläisnainen leski tai Venäjälle paenneen punakaartilaisen tuleva leski. Sillanpää on siksi ehdottamasti syytä mainita suurena suomalaisena eheyttäjänä. Kansankokonaisuuden eheyttäminen sai todella laajat puitteet talvisodan kynnyksellä. Sosialidemokraattiset ay-miehet kiersivät tehtaissa ja puhuivat eheyden puolesta.

Vaikka tällä hetkellä kansankokonaisuuden eheydestä puhumnen ei ole kovin muodikasta, eheyttämisen aikakin voi taas tulla.

Charles Darwin on sanonut: "Samalla teknologisella tasolla olevien ihmisyhteisöjen kilpailu päättyy yleensä sen yhteisön voittoon, jonka jäsenet kykenevät ainakin jossain määrin uhrautumaan ryhmänsä hyväksi."

Eräs nykytilastotieteen uranuurtajista, eugeenikko ja kansallismielinen sosialisti Karl Pearson on sanonut: "Riippumatta siitä saako ryhmien [kansakuntien] välinen taistelu sodan vai taloudellisen kilpailun muodon, ryhmä jonka sisällä kilpailu [ryhmän jäsenten välillä] on luonut laajan proletariaatin, tuhoutuu ensimmäisenä."

Isossa Britanniassa Pearsonin ennuste on ehkä toteutumassa siinä muodossa, että hajanainen Britannian kansa on vaarassa joutua islamilaisen vyörytyksen kohteeksi. Sympatiani eivät ole millään lailla brittien puolella.
Lähetä kommentti