lauantai 20. syyskuuta 2008

Aiheuttiko monikultturismi talouskriisin ?

Steve Sailer väitti kesäkuussa että monikultturismi aiheutti pankkikriisin. Samaa Sailer oli ounastellut jo elokuussa 2007. Kansankokonaisuus käsitteli aihetta silloin tässä ja tässä.

Taustaa

Kansankokonaisuus totesi elokuussa 2007 mm.:

"Pankkikriisin poikanen johtuu Steve Sailerin mukaan ainakin osaksi siitä että USA:ssa on 90-luvun alusta asti ollut vahva ajatus siitä että mustilla ja latinoilla on samanlainen oikeus omitusasumiseen kuin valkoisilla.

Koska valkoiset omistavat 70 %:sti oman asuntonsa ja mustista asuntonsa omistaa vain 50 %, tässä on ... eräänlainen ongelma. Joten päätettiin synnyttää osin valtion tuella ja poliittisella painostuksella pankkeja/rahastoja ongelman ratkaisemiseksi...

[Esimerkiksi taloustieteilijä Samuel Bowlesin] mukaan lähiö, jossa omistusasuntojen osuus on korkea, on yhteisönä toimivampi (has a higher collective efficacy) kuin lähiö jossa on alhainen omistusasuntojen osuus. Yhteisöllinen toimivuus merkitsee käytännössä korkeaa lainkuuliaisuutta ja korkeaa luottamuksen tasoa. Lain rikkomuksiin ja epäsosiaaliseen käyttäytymiseen puututaan helpommin. Poliisin kanssa tehdän helpommin yhteistyötä. Vanhemmat osallistuvat aktiivisemmin koulujen vanhempaintoimikuntiin....

Bowles väittää, että omistusasuminen on jopa merkittävämpi lähiön yhteisöllistä toimivuutta parantava tekijä kuin etninen homogeenisuus.

Robert Sampson, Steven Raudenbush ja Felton Earls ovat tutkineet Chicagon lähiöitä ja todenneet selvän positiivisen korrelaation yhteisön toimivuuden ja omistusasumisen välillä.

Koska omistusasumisen ja yhteisöllisyyden positiivinen korrelaatio tiedettiin, USA:ssa asetettiin päämääräksi nostaa omistusasumista ongelmavähemmistöjen keskuudessa - erityisesti siis mustien omistusasumista. Hanketta tuettiin monin tavoin kuten Steve Sailer kertoo. Ajatus oli kaunis ja ehdottomasti kannatettava. Toteutus epäonnistui ainakin osittain.

Ongelmaksi muodostui mustien kyvyttömyys hoitaa lainakuluja - siis maksaa korkoja ja hoitaa lyhennyksiä."

USA:n presidentti George Bush ajoi itsekin hanketta osin valtion tuen turvin. Lainoja tarjottiin mustille ja latinoille kevyemmin kriteerein kuin valkoisille. Sinänsä hyväksyttävä päämäärä oli, että mahdollisimman moni amerikkalainen omistaisi itse asuntonsa ja saataisiin näin sitoutettua osaksi yhteiskuntaa.

Jo niin varhain kuin Los Angelesin 1968 rotumellakoiden jälkeen mustien omistusasumista alettiin tukea. Ajatus oli hyvä:

if they own it they won’t burn it

George Bush sanoi vuonna 2004:

"[I]f you own something, you have a vital stake in the future of our country. The more ownership there is in America, the more vitality there is in America, and the more people have a vital stake in the future of this country. ...

To build an ownership society, we’ll help even more Americans to buy homes. Some families are more than able to pay a mortgage but just don’t have the savings to put money down."

Sivumennen sanoen - myös Suomessa 50-luvun lopulla päätettiin alkaa tukea omistusasumista. Yleislakon jälkeisessä todellisuus ajatus oli:

Jos he omistavat asuntonsa, he eivät tee vallankumousta.

Samoin Iso Britanniassa vuokra-asuntoja myytiin vuokralaisille omistusasunnoiksi. Margareth Thatcherin ajatus oli ilmeisesti:

Jos he omistavat asuntonsa, he äänestävät konservatiiveja.

Affirmative Action asuntolainapäätöksissä

Usassa alettiin harjoittaa Affirmative Action poltiikkaa myös asuntolainapäätöksissä, kuten aiemmin koulujen pääsykokeissa ja työhönotossa. Käytännössä FED:in määräykset ja lainsäädäntö (CRA-laki) pakottivat pankit antamaan kevyemmin kriteerein lainoja mustille ja latinoille. Kovat faktat ovat seuraavat:

Kun valkoisille annetuista lainoista 20% on ns. huonoja lainoja - lainoja jotka on annettu ihmisille joita yleisesti voidaan pitää maksukyvyttöminä - mustien osalta prosentti on melkein 50.

Johtopäätös

On selvää että Affirmative Action asuntolainojen jaossa on osasyy talouskriisiin. En usko että se on pääsyy. Pääsyy on se markkinahäiriö - tekisi mieli sanoa kapitalismin jo pysyväksi muodostunut häiriö - että lainoja annetaan ihmisille joilla ei ole kykyä maksaa lainoja takaisin. Seurauksena on inhimillinen kärsimys - erityisesti siis mustille aiheutettu kärsimys mutta myös köyhille valkoisille aiheutettu kärsimys - ja toisaalta taloudelliset tappiot pankeille. Hyötyjinä ovat erilaiset kvarttaalitalouden tulospalkatut toimijat.

Kapitalismin nykyisen häiriön perussyy on lyhytjänteisyys. Ollaan kiinnostuneita vain lyhyen tähtäimen voitoista ja tappioista. Markkinamies tuntuu joskus olevan asuntomarkkinoilla yhtä rakentava toimija kuin pyromaani ja talonvaltaaja.

Markkinamiehet ja monikultturistit taas löytäneet toisensa

Sen johtopäätöksen voi ilman muuta ainakin tehdä, että, kuten maahamuuttokysymyksessä, myös asuntolainapelissä markkinamies ja monikultturisti ovat löytäneet toisensa. Yhdessä markkinamies ja monikutturisti ovat olleet luomassa tilannetta, jossa maksukyvyttömät köyhät ovat menettäneet koko omaisuutensa.

Kuvio on muutenkin hyvin samanlainen kuin maahanmuuton tapaukseessa: Markkinamies pyrkii saamaan lyhyentähtäimen taloudellista etua - maahanmuuton tapauksessa alentuneista työvoimakustannuksista ja asuntomarkkinoiden tapauksessa lyhyen tähtäimen lainatuloista. Monikutturisti pyrkii ajamaan maahanmuuttajien ja ongelmavähemmistöjen etua.

Haitta syntyy molemmissa tapauksissa pitkällä tähtäimellä ja maksaja on kansa. Helsingin Sanomien mukaan pelkästään USA:han perustettavan roskapankin hinta on 700 miljardia dollaria. Tämän liäsksi sadat tuhannet ovat menettäneet kotinsa. Mm. 450 000 asukkaan Clevelandissä on pakkolunastettu 23000 asuntoa.

1 kommentti:

reino kirjoitti...

Jos he omistavat asuntonsa 30 vuoden laina-ajalla, he ovat hyvin nöyriä orjia. Kultaisessa häkissä (porealtaalla) tosin, mutta sitäkin nöyrempiä.