torstai 23. lokakuuta 2008

Islam ja modernisaatio

Tämä on kopio kommentistani JP Roosille hänen Uuden Suomen blogillaan.

Luulen, että islam on tällä hetkellä samassa tilanteessa kuin Saksa 20-luvulla. Modernisaation kynnyksellä.

Saksa ei kuitenkaan hyväksynyt modernisaatiota vaan reagoi anglosaksiseksi vyörytykseksi koettuun modernisaatioon radikalisoitumalla. Kun modernisaatio ja demokratia oli vielä paketoitu yhteen suurten sotakorvausten kanssa Weimarin Saksan demokraattiset puolueet leimautuivat anglosaksien kätyreiksi. Seuraus oli natsien voitto, toinen maailmansota ja juutalaisten joukkotuho.

Islam on myös reagoinut modernisaatioon radikalisoitumalla. Usein nimenomaan ne nuoret, jotka ovat kaikkein koulutetuimpia ja kohtaavat ensimmäisenä lännen, ovat kaikkein vihamielisimpiä länttä, individualismia ja modernisaatiota kohtaan. Islamilainen radikalisaatio ei ole mitään syrjäytyneitten peräkammarin poikien touhua vaan radikaali islamisti on usein koulutettu ihminen.

Palestiinalaista terroria tutkinut uskontotieteilijä Scott Atran väittää että palestiinalaiset muslimiterroristit ovat keskimäärin koulutetumpaa väkeä kuin muut palestiinalaiset. He ovat älykkäämpiä, suhteellisen hyvän taloudellisen aseman omaavia ja usein moraalisesti parempia kuin muut palestiinalaiset. He ovat ihmisiä jotka kokevat moraalista suuttumusta ja vihaa israelilaisten hyökkäyksistä palestiinalaisalueille - ihmisiä jotka ovat valmiita kostamaan marttyyrien kuoleman:

”Earlier that month, Sheikh Hamed Al-Betawi, spiritual leader of Hamas, told me in Nablus: ”Those who undertake martyrdom actions are not hopeless or poor, but are the best of our people, educated, successful. They are intelligent, advanced combat techniques for fighting enemy occupation. ” The statistics that I and others have gathered confirm much of what he says — most Hamas suicide bombers, for example, are college educated and come from families that are economically better off than their surrounding populations.”

Luulen että Atranin havainto on yleistettävissä ainakin osittain islamiin lännessä, vaikka tilanne on tietysti osin toinen kuin palestiinalaisilla muslimeilla, jotka ovat miehityksen kohteensa.

Islamin radikalismi kyllä rauhoittuu, mutta mitä sitä ennen tapahtuu. Laajan islamilaisen maahanmuuton edistäminen tässä tilanteessa on minusta erittäin kyseenalaista.

Atranin tekstejä alla:

http://www.sitemaker.umich.edu…ce-gst.pdf
http://www.edge.org/discourse/bb.html

Toisen uskontotieteilijä Richard Sosisin teksti terrorismin ja monikultturismin yhteydestä on myös merkittävä:

http://www.anth.uconn.edu/facu…curity.pdf

Richard Sosisin teorian mukaan muslimiterroristi viestittää teollaan sitoutumistaan muslimiyhteisöön. Lännessä asuva muslimi alkaa kahden kulttuurin välisessä konfliktilaneteessa identifioitua voimakkaammin muslimiksi kuin muslimimaassa asuva uskonveljensä. Ristiriitatilanteessa muslimiyhteisö vaatii jäseniltään yhä voimakkaampaa sitoutumista ryhmän arvoihin - sitoutumista ei voi selkeämmin osoittaa kuin asettamalla henkensä alttiiksi oman ryhmänsä puolesta. Ristiriitatilanteessa maailma siis muuttuu mustavalkeammksi - vaihtehtona on fanatismi tai maallistuminen. Sosisin mukaan on siis hyvin todennäköistä että monikultturismi lisää terrorismia.

Tällä kirjoituksella on tarkoita sitä, että itse kannattaisin modernisaatiota, individualismia, liberalismia tms.

1 kommentti:

Valkea kirjoitti...

Sosiksen teoriassa on paljon paikkansapitävää tietoa, mutta hän jää hiukan vaillinaiseksi selittäessään marttyyriuden evolutiivista hyötyä. Hyöty tulee ymmärrettäväksi seuraavilla lisäyksillä tai tarkennuksilla:

1. Marttyyriuden lähtökohtana on lähes aina yksi tai useampi paikallinen konflikti, jotka koskettavat heimoja ja/tai kansoja.

2. Heimojen tai kansojen jäsenet eivät pysty tai halua kohdata vihollista yksin, ja eivät useimmiten pysty myöskään voittamaan sitä ratkaisevalla tavalla yksin.

3. Tavoitteisiin yhdistyy usein samalla halu saada lisää valtaa, perustaa imperiumi, jne.

4. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi konfliktista on tehtävä sivilisaatioiden välinen, uskonnollis-kulttuurillinen ja (uskonnon avulla) kosmisten mittasuhteiden konflikti.

Tällä tehtävään saadaan rekrytoitua ihmisiä laajoilta alueilta, eri kansoista ja eri heimoista. Tämä säästää alkuperäisten konfliktien heimoja ja kansoja, vaikeuttaa vihollisen toimintaa (Taistelijat jakautuneet laajalle ja monien heimojen/kansojen keskuuteen) ja lisää niiden yhteenlaskettua sotilaallista tehokkuutta.

5. Kun ja jos alkuperäisten konfliktien heimojen ja kansojen jäsenet kuolevat marttyyreina, he antavat henkensä puolustaessaan laajennettuja sukujaan (heimojaan ja kansojaan), joihin liittyy ihmisen suurimmat geneettiset intressit (Salter, On Genetic Interests, 2003). Täten he parantavat laajennettujen sukujensa lyhyen ja/tai pitkän tähtäimen evolutiivista kelpoisuutta, lisäämällä heidän valtaansa, turvaamalla alueita, turvaamalla laajennettujen sukujensa fyysistä, taloudellista ja kulttuurillista koskemattomuutta, lisäämällä heidän sotilaallista kykyään, tekemällä heidät vaarallisemmiksi vihollisille ja vastustajille, jotka pyrkivät laajentamaan tai ylläpitämään valtaansa, jne.